Inleiding

Dit beleidsplan geeft inzicht in de door de Stichting Aon Talent Foundation te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van die gelden, alsmede de besteding van die gelden.