Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat we doen, doen we bewust. Aon ontleent maatschappelijke betrokkenheid aan een verantwoorde manier van zakendoen en de omgang met mensen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is dan ook een intergraal onderdeel binnen het Aon-beleid. Aon werkt aan duurzame oplossingen voor de risico's van morgen.

Bronzen FIRA certificaat: duurzaam groeipad beloond

Mvo staat hoog in het vaandel bij Aon en wij zijn daarom erg trots op de erkenning die wij ontvingen van
het FIRA Platform; een digitaal platform waar bedrijven hun mvo-prestaties zichtbaar maken aan klanten. FIRA complimenteert Aon met meerdere genomen initiatieven en heeft besloten om ons het bronzen certificaat toe te wijzen. Wij zijn trots op het resultaat dat we samen hebben bereikt en we zullen in de komende jaren verder werken aan de uitbouw van onze mvo-activiteiten.

We willen maatschappelijk betrokken waarde leveren aan onze klanten, organisatie, medewerkers en aan de maatschappij. Met die gedachte heeft Aon het mvo-beleid in vier pijlers ondergebracht: milieu, klanten, medewerkers en de lokale gemeenschap. Om een structurele bijdrage te leveren aan de laatste pijler, is in 2012 de Aon Talent Foundation opgericht.

Vier maatschappelijke pijlers

 • Milieu

  Verlagen van CO²–uitstoot, duurzaam inkopen, verminderen en recyclen van afval.

  Klanten

  Bewust zaken doen, de volledige keten van klant tot leverancier in vizier hebben en integratie van duurzame producten.

  Medewerkers

  Stimuleren van de vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit, autonomie, verantwoordelijkheid en veiligheid.

  Lokale gemeenschap

  Ondersteunende en motiverende bijdrage leveren door de Aon Talent Foundation.

 • Maatschappelijke Pijlers